www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 183 คน
 สถิติเมื่อวาน 730 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3817 คน
25323 คน
1717767 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ตัวอย่าง
การสื่อข่าวในภาวะวิกฤต
ข่าว น้ำมันแพงกระทบเรือเล็ก ( นภดล ตรีเทพ สวท.สตูล)

หัวข้อข่าว เรือท่องเที่ยวขนาดเล็กตามเกาะในจ.สตูลได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน

ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวขนาดเล็ก ในจังหวัดสตูล ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง เพราะแบกรับภาระถึงวันละ 200 บาท นายกิจชัย หอพิสุทธิสาร ผู้ใหญ่บ้าน เกาะหลีเป๊ะ หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล และเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะ บอกว่า การที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น เกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่มีเรือนำเที่ยว ที่นำนักท่องเที่ยวไปดูปะการังที่เกาะหลีเป๊ะ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยอุดหนุน ให้เหมือนเรือประมง ขณะที่เรือนำเที่ยวขนาดเล็ก ที่ให้บริการมีอยู่ประมาณ 100 ลำ และต้องแบกรับภาระตกวันละ 200 บาท หากรัฐไม่ช่วยก็อยู่ไม่ได้ และผู้ประกอบการจะต้องขึ้นค่าโดยสารให้คุ้มกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว

นายกิจชัย หอพิสุทธิสาร บอกอีกว่า จ.สตูลจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในกลางเดือน ตุลาคม 2548 ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจองล่วงหน้า จนที่พักเต็ม โดยเฉพาะช่วงพิธีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ ในเดือน พฤศจิกายน แต่ปีนี้ผิดกับปีก่อน ๆ นอกจากราคาน้ำมันแพงแล้ว อาจจะมีผลมาจากการเกิดสึนามิ และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามา จังหวัดสตูล

ที่มาของข่าว น้ำมันแพง กระทบเรือเล็ก
ผู้สื่อข่าวต้องติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง สังคม โดยประเมินว่า เหตุการณ ์หรือ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อมวลชนจำนวนมากหรือไม่ เช่น ราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้นทุกวัน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้จะเรียกว่า ประเด็นข่าวซึ่งประเด็นข่าว จะมีการแตกย่อยในรายละเอียดได้ โดยผู้สื่อข่าวต้องหาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ตามสื่อ หรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การซักถามแหล่งข่าว ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงกับผู้สื่อข่าว ผ่านสื่อ ไปยังผู้รับสาร ที่เป็นผู้ฟัง ผู้ชม และผู้อ่าน

คุณค่าของข่าว น้ำมันแพง กระทบเรือเล็ก
เป็นข่าวที่เน้นถึงผลกระทบของการขึ้นราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหลายสาขา แต่ข่าวดังกล่าวจะเน้นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะ ที่อยู่ห่างไกลขาดการช่วยเหลือจากทางการอย่างจริงจัง และอาชีพการทำประมงมีรายได้น้อย อาชีพเสริมคือการนำเรือประมงมาดัดแปลงเป็นเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากเรือใหญ่ขึ้นเกาะ หรือนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ ซึ่งการขึ้นราคาน้ำมันส่งผลต่ออาชีพดังกล่าว
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวน้อย ทำให้ขาดรายได้ อีกทั้งการขึ้นราคาค่าโดยสารตามราคาน้ำมัน ไม่สามารถขึ้นราคาค่าโดยสารได้ เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวดังนั้นการเสนอข่าว เพื่อให้ทางจังหวัดและรัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกล การนำเสนอข่าวจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือจากภาคราชการมากยิ่งขึ้น

ผลตอบรับที่ได้จากการนำเสนอ น้ำมันแพง กระทบเรือเล็ก
จากการที่ข่าวได้เผยแพร่ออกอากาศ ทำให้ส่วนราชการในพื้นที่และส่วนกลางได้เห็นความเดือดร้อนของชาวประมงขนาดเล็กในจังหวัดสตูล
ที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง และได้เข้าไปช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อน ของชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะ

* * * * * * * * * * * *

ตัวอย่าง
การสื่อข่าวในภาวะวิกฤต
รายงานพิเศษ ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัย (ธานินทร์ ทองขโชค สวท.นราธิวาส )

หัวข้อรายงานพิเศษ ชุดชรบ.บ้านตะปัง หมู่ 2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นตัวอย่างหนึ่งของหน่วยกำลังชาวบ้าน ที่ได้ทำหน้าที่รักษา
ความสงบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง จนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น

นอกจากทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จะมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกนำมาเสริม เพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้นจะเป็นหน่วยกำลังชาวบ้านธรรมดา แต่ที่ผ่านมา ชรบ. ในหลายหมู่บ้าน ได้ทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยกำลัง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุด ชรบ.บ้านตะปัง หมู่ 2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยความสามัคคี และเสียสละของคนในหมู่บ้าน ทำให้สามารถดูแลรักษาหมู่บ้านให้มีความปลอดภัยจนเป็นหมู่บ้านหนึ่งของ อ.ตากใบ ที่ไม่เคยมีปัญหาเหตุร้ายเกิดขึ้น นายวีระพันธ์ แก้วคงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านตะปัง ทำหน้าที่หัวหน้าชุด ได้กล่าวถึงแนวทางทำงานของ ชรบ.ชุดนี้

เทป เสียง นายวีระพันธ์ แก้วคง (เทป 9 )
เริ่ม .ก็ทางหมู่บ้านได้ส่งชุด ชรบ.
จบ ให้ความร่วมมือดีทุกอย่าง

ขณะที่ นายไสว ค้ำจุน หนึ่งในสมาชิก ชรบ.บ้านตะปัง กล่าวถึงภารกิจในแต่ละวันว่า ต้องเข้าเวรรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งแต่ 20 .00 น.
จนถึงเช้า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบัน แม้นจะเป็นงานหนักแต่ก็ต้องทำเพื่อหมู่บ้าน

เทป เสียง นายไสว ค้ำจุน (ท16)
เริ่ม กลางคืนก็รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
จบ หนักพอดูเหมือนกันแต่ต้องทำ

อย่างไรก็ตาม ชรบ.วีระพันธ์ แก้วคง และ ชรบ.ไสว ค้ำจุน ต่างกล่าวว่า แม้นจะเป็นภาระหนักก็ต้องดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชนในหมู่บ้านประมาณ300ครอบครัวทุกคืน และมีค่าตอบแทนเพียงเดือนละ สองหมื่นบาทต่อ ชรบ.38 คน แต่ก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

ธานินทร์ ทองขโชค สวท.นราธิวาส สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลารายงาน

ที่มาของ รายงานพิเศษ เรื่อง ชรบ.
จากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นว่านอกจากกำลังทหาร ตำรวจ และอส. แล้ว กำลังประชาชนก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูและความสงบ และความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยกันได้ดีที่สุดอีกหน่วยหนึ่ง โดย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ . คือหน่วยกำลังประชาชน ที่มีการพูดถึงมากที่สุด

ความสำคัญของข่าว เรื่อง ชรบ. ในห้วงเวลาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งอยู่ในระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการจัดตั้งกองกำลังประชาชน เพื่อช่วยดูแลความไม่สงบในพื้นที่ และทรงเรียกร้องให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อต้านผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่

คุณค่าของข่าวเรื่อง ชรบ.
รายงานข่าวที่นำเสนอ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีประชาชนมาร่วมเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย ทำให้หมู่บ้านอื่นมีความมั่นใจว่า หมู่บ้านอื่นยังสามารถรวมตัวกัน ส่งผลให้หมู่บ้านที่อื่นจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้ เมื่อข่าวได้เผยแพร่ออกไปจะทำให้ ขบวนการก่อการร้ายไม่กล้าที่จะเข้ามาก่อกวนหมู่บ้าน

ผลการตอบรับการรับรู้ ของผู้ฟัง ข่าวเรื่อง ชรบ.
ผลการรับรู้ของข่าวที่ถูกเผยแพร่ ผ่านสื่อ ส่งผลให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายได้รับทราบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีร่วมมือกันตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัย ที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และจะทำให้ผู้ที่จะลงมาพื้นที่มีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัย

* * * * * * * * * * * *

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com