www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 65 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3029 คน
30911 คน
1723355 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

                                                       

 

ณรงค์  ชื่นนิรันดร์

ผู้อำนวยการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

พ.ศ.2560-2563

1ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นอกราชการ

 

           

           

           การดำเนินชีวิตของผม  มีเรื่องราวที่น่าสนใจ  ที่ผมอยากจะบันทึกให้ท่านผู้สนใจได้เข้ามาอ่านเรียนรู้  แม้นว่าผมจะไม่มีตำแหน่ง  ที่สูงศักดิ์  แต่ผมก็คือคนธรรมดาเหมือนกับท่าน  ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผม ล้วนมีเรื่องที่น่าจดจำ  ผมจึงได้บันทึกไว้ในหน้า ชีวิตนักข่าว  ที่จะบอกเล่าเรื่องราว  ของผู้ที่มีอาชีพนักข่าวหรือผู้สื่อข่าว ให้ท่านได้รับทราบ  และยังมีข้อมูลด้านอื่น ๆ อาทิ การวิเคราะห์ข่าว  คู่มือการประชาสัมพันธ์  อาหารการกิน  ภาพเก่าหายาก วัด มัสยิด ศาลเจ้า การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ชีวิต การศึกษา การทำงาน

การทำงาน

สอบเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ลำดับที่ 2 เมื่อปี 2528

เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 ตำแหน่งผู้จัดรายการ 3 ณ กรมประชาสัมพันธ์

ทำงานครั้งแรกเป็นผู้สื่อข่าว ที่ สทท.และ สวท.ภูเก็ต เป็นเวลา 13 ปี (เขารัง)

ก.ย.28-มิ.ย.40 บรรจุผู้สื่อข่าว 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต

มิ.ย.ปี 2540 -40 ไปรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 6 ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ธ.ค. ปี 2540-46 ไปรับตำแหน่งผู้สื่อข่าว 7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่า จ.พังงา

1พ.ค. ปี 2546 -1ต.ค.50 ไปรับตำแหน่งผู้สื่อข่าว 8 ว.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

1ต.ค.2550 - 1 เม.ย.51 นักประชาสัมพันธ์ 8 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนข่าวและรายการ สปข.6

1เม.ย.2551-31 ธ.ค.51นักประชาสัมพันธ์ 8 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารทั่วไป สปข.6

1ม.ค.2552-4 มิ.ย.53 นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส่วนข่าวและรายการสปข.6

4มิ.ย.2553-4เม.ษ.54 นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

4เม.ย.2554-2560 นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

2ก.ย.2560-2563 นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

1ต.ค.2563 เป็นต้นไป ทำงานนอกราชการ ตลอดไป (เกษียณอายุ)

ผ่านงาน : ผู้สื่อข่าว ผู้จัดรายการ นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์   บริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร สื่อของกรมประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ 33 ปี ทำงานอยู่ในพื้นที่ ภาคใต้ มาตลอด  ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิต ที่เกิดและเติบโตที่อีสาน แต่มาทำงานในภาคใต้  ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ของคน 2 ภาคได้อย่างเข้าใจ   

 

รางวัล ในชีวิต ของการสร้างคุณงานความดี

ปี 2554

-รางวัลรองชนะเลืศอันดับ 2  การประกวดภาพถ่าย PRD ผูกพันประเภทภาพเก่าในอดีต

-รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่าย PRDผูกพัน ประเภทภาพเก่าในอดีต - รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ปี 2554

-รางวัล สวท.ดีเด่น ระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จากนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลประ 2554

-รางวัลชมเชย ประเภทรายการสารคดีวิทยุ  ตามโครงการประกวดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554

ปี 2555

-เกียรติบัตรงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา  สิริโสภาพณณวดี ปี2555

-สวท.ดีเด่น ระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 โดยนางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล ปี 2555 

-โล่ประกาศเกียรติบัตร ผู้ดำเนินรายการวิทยุส่งเสริมวัฒนธรรม  อนุรักษ์และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชน  "รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม" ประจำปั 2555

-รางวัลมาตรฐานการประหยัดพลังงาน จากพลังงานจังหวัดสงขลา

-รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม จาก กรมประชาสัมพันธ์

ปี 2556

-รางวัลบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2556

-รางวัลเครื่องข่ายสื่อมวลชนด้านการควบคุมยาสูบดีเด่น  ประจำปี 2556

ปี 2557

-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ก.พ.ประจำปี 2557

-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557

-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

-รางวัลข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557

ปี 2558

-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากศอ.บต. ประจำปี 2558 ประเภท สื่อสารมวลชน

 


งานวิชาการ

1.วิทยากรอบรมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.

2.วิทยากรอบรมด้านภาพลักษณ์องค์กร ของ สปข.6

3.ผลิตคู่มือการทำข่าวในภาววิกฤติ

4.ผลิตคู่มือผลิตรายการวิทยุ

5.ผลิตคู่มือการสื่อข่าวและบรรณาธิการข่าว

6.ผลิตคู่มือการบริหารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิฤต

7.วิทยากรโรงเรียนการเมือง ค่ายอิงยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

8.วิทยากรการประชาสัมพันธ์ในภาววิกฤติ ศอ.บต.

9.หนังสือ ความจริง ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

10.วิทยากรการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ของ สปข.6

11.วิทยากรด้านข่าว ของ สปข.6

12.วิทยากรด้านการประชาสัมพันธ์ ของ สปข.6

13.Web  Master : http://www.narongthai.com/

14.Web Master : Blockdit

15.เพจ หนึ่งถ้วยกาแฟ

16.Facebook ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

17.ยูทูปช่อง ONE COFFEE หนึ่งถ้วยกาแฟ

18.Anchor ช่อง ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

 

ขณะปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญบัญชามอหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้

1.รักษาหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สงขลา ต.ค.47-ต.ค.48

2.รักษาการผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการ ภูมิภาค ปี2549-1ต.ค.50

3.หัวหน้ากลุ่มข่าวภาคใต้ตอนล่าง ปี 2546-ปี 1ต.ค.2550

4.กองกำลังกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ปี 2547

5.กองกำลังประชาสัมพันธ์กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจทหาร ปี 2550-52

6. รองโฆษก ศอ.บต. ปี 2550 - 51

7.ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ปี 2551-2553

ประวัติการ อบรม ดูงาน

1.เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 16 พ.ศ.2527

2.นักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก รุ่นที่ 2 พ.ศ.2527

3.การเสนอข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 1 พ.ศ.2529

4.การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2 พ.ศ.2531

5.ติดตามงานความมั่นคง ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2534

6.เทคนิคการผลิตข่าววิทยุ รุ่น2 พ.ศ.2541

7.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2543

8.คอมพิวเตอร์เพื่อข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2544

9.การสร้างHOME PAGE ด้วย HTML พ.ศ.2544

10.การใช้คอมพิวเตอร์ในงานฐานข้อมูล พ.ศ.2544

11.ดูงานด้านความมั่นคง ณ ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ.2548

12.ดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่ ประเทศจีน พ.ศ. 2548

13.อบรมงานด้านความมั่นคง ชายด้านอรัฐประเทศ พ.ศ.2549

14.ติดตามงานความมั่นคง ณ ประเทศมาเลเซีย 10-13มิ.ย. 2550

15.ติดตามงานความมั่นคง ณ ประเทศมาเลเซีย 29-31 สิงหาคม .2550

16.อบรมหลักสูตร Chief Marketing Officer 23-27 สิงหาคม 2550

17.อบรมงานข่าวการรายงานข่าวเลือกตั้ง โดย BBC  12-16 พ.ย.2550

18.อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์"รุ่นที่ 49 วันที่ 2-ก.พ.-13 มี.ค 2552

19.ดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก  สาธารณรัฐออสเตรีย 27ก.พ.9 มีนาคม 2552

20.ดูงานด้านพลังงานไฟฟ้า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 1-4 ธันวาคม 2552

21.อบรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 22 ก.พ.-5 มี.ค.53 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com