www.narongthai.com  

สวัสดี ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร กระผมยินดีที่ท่านจะนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปเพื่อการศึกษา ด้วยความยินดีจาก ผม ณรงค์ ชื่นนิรันดร์                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 675 คน
 สถิติเมื่อวาน 475 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3824 คน
9143 คน
1267282 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

                                                       

 

ณรงค์  ชื่นนิรันดร์

ณ สะพานรถไฟสายมรณะ บริเวณถ้ำกระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

           

           

           การดำเนินชีวิตของผม  มีเรื่องราวที่น่าสนใจ  ที่ผมอยากจะบันทึกให้ท่านผู้สนใจได้เข้ามาอ่านเรียนรู้  แม้นว่าผมจะไม่มีตำแหน่ง  ที่สูงศักดิ์  แต่ผมก็คือคนธรรมดาเหมือนกับท่าน  ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผม ล้วนมีเรื่องที่น่าจดจำ  ผมจึงได้บันทึกไว้ในหน้า ชีวิตนักข่าว  ที่จะบอกเล่าเรื่องราว  ของผู้ที่มีอาชีพนักข่าวหรือผู้สื่อข่าว ให้ท่านได้รับทราบ  และยังมีข้อมูลด้านอื่น ๆ อาทิ การวิเคราะห์ข่าว  คู่มือการประชาสัมพันธ์  อาหารการกิน  ภาพเก่าหายาก วัด มัสยิด ศาลเจ้า การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ชีวิต การศึกษา การทำงาน

การทำงาน

สอบเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ลำดับที่ 2 เมื่อปี 2528

เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 ตำแหน่งผู้จัดรายการ 3 ณ กรมประชาสัมพันธ์

ทำงานครั้งแรกเป็นผู้สื่อข่าว ที่ สทท.และ สวท.ภูเก็ต เป็นเวลา 13 ปี (เขารัง)

ก.ย.28-มิ.ย.40 บรรจุผู้สื่อข่าว 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต

มิ.ย.ปี 2540 -40 ไปรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 6 ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ธ.ค. ปี 2540-46 ไปรับตำแหน่งผู้สื่อข่าว 7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่า จ.พังงา

1พ.ค. ปี 2546 -1ต.ค.50 ไปรับตำแหน่งผู้สื่อข่าว 8 ว.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

1ต.ค.2550 - 1 เม.ย.51 นักประชาสัมพันธ์ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการ สปข.6

1เม.ย.2551-31 ธ.ค.51นักประชาสัมพันธ์ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สปข.6

1ม.ค.2552-4 มิ.ย.53 นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการสปข.6

4มิ.ย.2553-4เม.ษ.54 นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

4เม.ย.2554-ปัจจุบัน นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ผ่านงาน : ผู้สื่อข่าว ผู้จัดรายการ นักประชาสัมพันธ์   บริหารงานทั่วไป

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ 26 ปี ทำงานอยู่ในพื้นที่ ภาคใต้ มาตลอด  ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิต ที่เกิดและเติบโตที่อีสาน แต่มาทำงานในภาคใต้  ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ของคน 2 ภาคได้อย่างเข้าใจ   งานวิชาการ

1.วิทยากรอบรมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.

2.วิทยากรอบรมด้านภาพลักษณ์องค์กร ของ สปข.6

3.ผลิตคู่มือการทำข่าวในภาววิกฤติ

4.ผลิตคู่มือผลิตรายการวิทยุ

5.ผลิตคู่มือการสื่อข่าวและบรรณาธิการข่าว

6.ผลิตคู่มือการบริหารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิฤต

7.วิทยากรโรงเรียนการเมือง ค่ายอิงยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

8.วิทยากรการประชาสัมพันธ์ในภาววิกฤติ ศอ.บต.

9.หนังสือ ความจริง ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

10.วิทยากรการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ของ สปข.6

11.วิทยากรด้านข่าว ของ สปข.6

12.วิทยากรด้านการประชาสัมพันธ์ ของ สปข.6

13.Web  Master : http://www.narongthai.com/

ขณะปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญบัญชามอหมายให้ปฏิบัติงานดังนี้

1.รักษาหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สงขลา ต.ค.47-ต.ค.48

2.รักษาการผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการ ภูมิภาค ปี2549-1ต.ค.50

3.หัวหน้ากลุ่มข่าวภาคใต้ตอนล่าง ปี 2546-ปี 1ต.ค.2550

4.กองกำลังกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ปี 2547

5.กองกำลังประชาสัมพันธ์กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจทหาร ปี 2550-52

6. รองโฆษก ศอ.บต. ปี 2550 - 51

7.ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ปี 2551-2553

ประวัติการ อบรม ดูงาน

1.เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นพิเศษ 16 พ.ศ.2527

2.นักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก รุ่นที่ 2 พ.ศ.2527

3.การเสนอข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 1 พ.ศ.2529

4.การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2 พ.ศ.2531

5.ติดตามงานความมั่นคง ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2534

6.เทคนิคการผลิตข่าววิทยุ รุ่น2 พ.ศ.2541

7.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2543

8.คอมพิวเตอร์เพื่อข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2544

9.การสร้างHOME PAGE ด้วย HTML พ.ศ.2544

10.การใช้คอมพิวเตอร์ในงานฐานข้อมูล พ.ศ.2544

11.ดูงานด้านความมั่นคง ณ ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ.2548

12.ดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่ ประเทศจีน พ.ศ. 2548

13.อบรมงานด้านความมั่นคง ชายด้านอรัฐประเทศ พ.ศ.2549

14.ติดตามงานความมั่นคง ณ ประเทศมาเลเซีย 10-13มิ.ย. 2550

15.ติดตามงานความมั่นคง ณ ประเทศมาเลเซีย 29-31 สิงหาคม .2550

16.อบรมหลักสูตร Chief Marketing Officer 23-27 สิงหาคม 2550

17.อบรมงานข่าวการรายงานข่าวเลือกตั้ง โดย BBC  12-16 พ.ย.2550

18.อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์"รุ่นที่ 49 วันที่ 2-ก.พ.-13 มี.ค 2552

19.ดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก  สาธารณรัฐออสเตรีย 27ก.พ.9 มีนาคม 2552

20.ดูงานด้านพลังงานไฟฟ้า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 1-4 ธันวาคม 2552

21.อบรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 22 ก.พ.-5 มี.ค.53 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ.สงขลา-เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com