www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 181 คน
 สถิติเมื่อวาน 730 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3815 คน
25321 คน
1717765 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

บทที่ 8
ประเภทแหล่งข่าวในภาวะวิกฤต


ประเภทแหล่งข่าวในภาวะวิกฤต แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ


1.แหล่งข่าวบุคคล ที่สามารถให้ข่าวได้ ภาคราชการ แหล่งข่าวประเภทนี้ มีหลายระดับ นับตั้งแต่ ผู้มีอำนาจในหน่วยงานนั้น ๆ คือ ผู้บัญชาการทหาร แม่ทัพภาค ผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต) ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ โฆษกหน่วยงาน เสนาธิการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ได้รับหมอบหมายในการให้ข่าว ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ จะต้องมาจากแหล่งข่าวที่มีตัวตน และมีอำนาจในการให้ข่าว ข่าวที่ได้มาจากแหล่งข่าวสามารถอ้าง ชื่อ ตำแหน่ง ยศ หน่วยงาน ของผู้ให้ข่าวได้ โดยการได้มาของข่าวจากแหล่งข่าวประเภทนี้ จะมาจากการสัมภาษณ์ จากการพูดคุย จาก Press Release ข่าวที่ได้ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จะนำมาใช้ในการรายงานข่าว โดยข่าวที่นำเสนอจะต้องมีเสียงของแหล่งข่าว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ของข่าว หรือ มีชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานที่ชัดเจน

2.แหล่งข่าวบุคคล ที่สามารถให้ข่าวได้ ภาคเอกชน แหล่งข่าวประเภทนี้ จะเป็นแหล่งข่าวในภาคเอกชน ที่ให้ข่าวได้อย่างอิสระเพราะไม่มีผู้บังคัญบัญชา ที่จะมากำกับ การปฏิบัติงาน และแหล่งข่าวประเภทนี้ยังรวมไปถึง องค์กรภาคประชาชน (NGO) ที่มีตัวตนที่ชัดเจน การให้ข่าวมักจะมีการให้ข่าวในแนวทางตรงกันข้าม กับ แหล่งข่าวที่มาจากภาคราชการ และการเผยแพร่ข่าว จะต้องมีความสมดุลของข่าว Balance News

3.แหล่งข่าวบุคคล ที่ไม่มีอำนาจให้ข่าว แหล่งข่าวประเภทนี้ ไม่มียศ ไม่มีตำแหน่งที่สำคัญ เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ เป็นชาวบ้านธรรมดา เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เป็นบุคคลทั่วไป เช่น คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง แม่ค้าในตลาดสด คนขับรถผู้ว่าราชการจังหวัดนายทหารชั้นผู้น้อย อส. แหล่งข่าวประเภทนี้ จะเป็นแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูล ในเชิงลึกได้เพราะบางครั้ง ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชา พูดคุยกันในเรื่องลับ แหล่งข่าวประเภทนี้ไม่สามารถให้ข่าวผ่านสื่อได้ แต่ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสของข่าวได้ บางครั้งเป็นข้อมูลด้านความมั่นคง เช่น การเคลื่อนไหวของฝ่ายก่อความไม่สงบ การเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารเป็นต้น เมื่อผู้สื่อข่าว ได้ข้อมูล จะต้องนำไปหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่มีอำนาจในการให้ข่าวเป็นผู้แถลง จึงจะเป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ แต่แหล่งข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ มีการนำไปใช้ค่อนข้างมาก ข่าวที่นำเสนอ จะเขียนขึ้นต้นว่า "แหล่งข่าวด้านความมั่นคง รายงานว่า……….." โดยบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ มักจะอ้างว่า แหล่งข่าวที่เป็นทางการ มีการให้ข่าวช้า ไม่ทันต่อการแข่งขัน และเวลามีจำกัดที่จะนำไปตีพิมพ์ ส่วนสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ จะไม่มีการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้ เพราะไม่น่าเชื่อถือ และจะอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

4.แหล่งข่าวจากสื่อ แหล่งข่าวประเภทนี้ จะมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ SMS ผ่านมือถือแหล่งข่าวประเภทนี้ จะเป็นแหล่งข่าวที่จะให้ข้อมูล ในการที่จะนำไปสัมภาษณ์แหล่งข่าว แหล่งข่าวที่มีการนำเสนอผ่านสื่อ สามารถนำไปเขียนข่าวเชิงวิเคราะห์ โดยอ้างที่มาของข่าว ว่ามาจากสื่อใด เผยแพร่วันไหน

5.แหล่งข่าวจากสื่อมวลชน แหล่งข่าวประเภทนี้ก็คือ ผู้สื่อข่าว ที่ปฏิบัติงานในการสื่อข่าว นั่นเอง โดยผู้สื่อข่าวรุ่นพี่บางคน ทำงานมานาน มีข้อมูลในพื้นที่มากกว่านักข่าวรุ่นน้อง ก็จะเป็นแหล่งข่าวที่ดี

การรายงานข่าว ในภาวะวิกฤต
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สื่อข่าว ติดต่อแหล่งข่าวทันที โดยเฉพาะผู้ที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและมีอำนาจในการให้ข่าว คือ ผู้บัญชาการทหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด ,แม่ทัพภาคที่ 4 โฆษก กอ.สสส.จชต. , โฆษกกองทัพบกเพื่อติดต่อสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถสัมภาษณ์แหล่งข่าวได้ ให้รายงานเหตุการณ์จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเสาะหาข้อมูลจาก โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงที่เห็น โดยไม่ต้องแต่งเติมสีสันข่าว ให้ดูตื่นเต้นเกินเหตุ และรายงานอย่างตรงไปตรงมาที่สำคัญคือ ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง


คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com