www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 251 คน
 สถิติเมื่อวาน 183 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1535 คน
76610 คน
1572429 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

คิวรถตลาดสิงคโปร์หรือสะหวันไซ

หน้าด่านเข้าเมืองไทย

บนรถโดยสารระหว่างประเทศ

สะพานข้ามโขง

ด่าน สปป.ลาว
บขส.ลาว
ป้ายบอกเส้นทางหน้ารถ
บรรยากาศคิวรถสิงคโปร์
สะหวันนะเขต…ประเทศลาว ตอน 1
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
4 ธันวาคม 2552
 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว มีมาอย่างช้านาน หลายพันปี พลเมืองมีการเคลื่อนย้ายถิ่น ตลอดเวลา ชาติพันธุ์จึงไม่ได้แตกต่างมากนัก ราวกับเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน แต่สิ่งที่มาแบ่งแยกระหว่างไทยกับลาว คือ แม่น้ำโขงเท่านั้น 
 
การเดินทางไปมาหาสู่ เพียงแค่นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง ที่ใช้เวลาเพียง 5 นาที ก็ถึงแล้ว แต่ทุกวันนี้การคมนาคมทางน้ำกำลังจะลดบทบาทความสำคัญลงไป หลังจากที่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เกิดขึ้น 2 แห่งคือ แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย- เวียงจันทน์ แห่ง ที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต  และกำลังจะมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ที่ด้านจังหวัดนครพนม-ท่าแขก ซึ่งได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ผมมีโอกาสได้เดินทางไป แขวงสะหวันนะเขต ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร การเดินทางไปครั้งนี้ ผมใช้วิธีการเดินทางโดยรถยนต์ ที่สะดวกสบาย เพราะมีรถยนต์โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ของไทย และ บริษัท ส้อมแปงขนส่งและโดยสารทางบกจำกัด ของ ลาว วิ่งเกือบทุกต้นชั่วโมง โดยเที่ยวแรกออกจาก สถานีขนส่ง มุกดาหาร เวลา 07.30 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. ส่วนเที่ยวแรกที่ออกจากท่ารถ สะหวันนะเขต เวลา 08.15 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 19.00 น. เช่นกัน โดยเรียกการให้บริการแบบนี้ว่า รถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว (Thai-Lao International Bus ) ค่าโดยสาร 45 บาท วันหยุดราชการทางลาวเขาจะคิดค่าล่วงเวลาลาวเก็บ คนละ 25 บาท และคิดค่าด่านตรวจคนเข้าเมือง 45 บาท รวมแล้วก็ประมาณ 115 บาท
 
มีคำถามว่าแล้วใช้อะไร เป็นเอกสารผ่านแดน ผมขอแนะนำว่า ถ้าหากมีหนังสือเดินทางอยู่แล้วจะสะดวกที่สุด พอถึงด่าน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ก็จะให้เรากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา ประเภทชื่อ ที่ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอกสัญชาติ อะไรทำนองนั้น ซึ่งจะมีอยู่ 2 ส่วน โดยส่วนแรกเพื่อยื่นให้ตอนขาออกประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่ง จะเป็นขาเข้าประเทศ ถ้าไม่มีก็จะใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass ) ชนิดใบซึ่งจะใช้ได้ครั้งเดียว ท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้ โดยใบนี้จะเดินทางเข้าประเทศลาวได้ 3 วัน 2 คืน เท่านั้น แต่ถ้าท่านอยู่เกินกำหนดก็ตัวใครตัวมันนะครับ ถ้าท่านจะไป ก็ติดต่อทำใบผ่านแดนได้ที่ บขส.มุกดาหาร , ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร , อาคารท่องเที่ยวแห่งประเทศเทศไทย (ท่าด่าน) และด่านพรมแดนมุกดาหาร โดย มีระบบออนไลน์ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก นอกจากนี้ยังใช้ระบบปกติ โดยใช้รูป 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน โดยคิดค่าธรรมเนียมคนละ 30-40 บาท นอกจากนี้ถ้าท่านจะทำหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ชนิดเล่มจะใช้ได้ 1 ปี แต่ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ถ้าท่านจะทำก็ต้องมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 2 รูป พร้อมค่าธรรมเนียม 200 บาท ส่วนท่านที่มีลูก อายุต่ำกว่า 12 ปี ติดตามได้เฉพาะ บิดามารดา จะเดินทางโดยลำพังไม่ได้ ที่นี้เวลาท่านจะไปซื้อตั๋วโดยสาร ท่านจะต้องแสดงเอกสารเข้าประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ยื่น เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเขาจะไม่ขายให้นะครับ เอาหละ เราเดินทางได้แล้ว 
 
ผมออกจาก บขส.มุกดาหาร เที่ยว 08.30 น. รถโดยสารวิ่งประมาณ 10 นาที ก็มาถึงด่าน จากนั้นเราก็ลงเพื่อนำเอกสารยื่นต่อ ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อทำพิธีผ่านแดนแล้ว รถโดยสารก็จะมารับ พาเราข้ามสะพาน พอสิ้นสุดสะพาน เราก็จะลงจากรถ เพื่อทำยื่นเอกสารพร้อมกับ การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ลาว จุดแรกที่ผมจำได้คือ เมื่อยื่นพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่ลาว ผมต้องจ่ายทันที 25 บาท โดยไม่ได้รับใบเสร็จ เอ้า..ก็ไม่ว่ากัน เมื่อตรวจเอกสารเสร็จ ผมจึงเดินไปอีกตู้หนึ่ง คราวนี้ต้องจ่ายอีก 45 บาท   ใบเสร็จใบนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับ หากหาย ขาออกจากประเทศลาว ท่านจะต้องจ่ายอีก 45 บาท ก็อย่าลืมก็แล้วกัน เอาหล่ะ เมื่อทำพิธีเข้าเมืองเสร็จแล้ว รถโดยสารก็พาเรามาถึงบขส.เมืองสะหวัดนะเขต ประเทศลาว ทันทีผมมาถึงสิ่งแรกที่จะต้องคือ อยากเข้าห้องน้ำ ครับ ที่นี่เขาคิดค่าเข้าห้องน้ำ ครั้ง 5 บาท ครับ หรือ คิดเป็นเงิน 1,250 กีบ แหม๋แพงเอาการ  จะเยี่ยวแต่ละที ต้องจ่ายเงินทีละพัน   
 
* * * * * * * * * * * * * * * *

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com