www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 159 คน
 สถิติเมื่อวาน 79 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2179 คน
14003 คน
1706447 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

       
       
       
 
รายงานการดำเนินการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PRDTV NEWS
 
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการ
1ต.ค.53
 
 
บทนำ
ที่ประชุมผู้บริหาร คบส. ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติให้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8  เป็นสถานีข่าวภูมิภาค  โดยให้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม และให้เริ่มทดลองออกอากาศ ในวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยออกอากาศจริง ตั้งแต่วันศุกร์ที่  1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป เป็นการออกอากาศ 24 ชั่วโมง
 
วางแผนการจัดทำวิสัยทัศน์ 
วันที่ 30 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2553  มีการประชุมวางแผน ในการจัดทำ วิสัยทัศน์พันธกิจ ผังรายการ โลโก้ โบร์ชัวร์ รูปแบบรายการ สโลแกนของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม โทนสีประจำสถานี การจัดทำฉากอ่านข่าวใหม่ จัดทำตัวอย่างรายการข่าว  (DEMO) ความยาว 3.40 นาที เพื่อนำเสนอผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดเชียงราย
 
นำเสนอผลงานต่อที่ประชุม คบส.
วันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม 2553 นำเสนอ ตัวอย่างของ โทรทัศน์ดาวเทียม PRDTV NEWS ต่อที่ประชุม คบส.ครั้งที่ 8/2553 ณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
การเตรียมการด้านแผนงาน
-วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 ได้เสนอโครงการผลิตข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ระยะดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2553 แบ่งเป็นงบประมาณ ดำเนินงาน 7,000,000 บาท และ งบเตรียมการออกอากาศ จำนวน 11,500,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,500,000 บาท
 
การเตรียมการด้านบุคลากรและเตรียมการออกอากาศ
-วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ออกคำสั่ง 3 คำสั่ง คือ
คำสั่งที่ 90/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐทางโทรทัศน์ดาวเทียม   
 
คำสั่งที่ 91/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
 
คำสั่งที่ 92/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านข่าวและผลิตรายการ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 สอนงานพนักงานราชการที่มาบรรจุใหม่ เพื่อให้รับทราบกระบวนการปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ อาทิ การถ่ายภาพ การเขียนข่าว การดึงข่าวจากถังข่าวกลาง การอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน 
 
-วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553   ดำเนินการทดลองรับข่าวผ่านระบบเครือข่าย FTP (File Transfer Protocol) โดยมีเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพียง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 
-วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 จัดทำตารางการปฏิบัติงาน โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 ทีม ๆ ละ 14 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน 3 ช่วงเวลา คือ 05.00 -13.00 น.13.00- 21.00 น. และ 21.00 - 05.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
 
-ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2553 สทท.กาญจนบุรี ได้กำหนดภารกิจในการโหลดข่าว โดยการแบ่งหน้าที่เป็นเวรอย่างชัดเจน เพื่อให้ข้าราชการและพนักงาน ได้ฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง
 
-วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดแทนพนักงานราชการจำนวน  11 คน  เพื่อปฏิบัติงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี จำนวน 8 คน
 
-วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทีมงานข่าว รายการ เทคนิค และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทดลองปฏิบัติงานจริง ในการดึงข่าว การอ่านข่าว ภาคเที่ยง ภาคค่ำ การออกอากาศเสมือนจริง เพื่อให้เป็นไปตามผังรายการที่กำหนดไว้  
 
-วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 สอนงาน(Coaching) ลูกจ้างชั่วคราว ที่รับมาใหม่ เพื่อให้เข้าใจในการ ดึงข่าวจากถังข้อมูลกลาง สอนงานการเขียนข่าว , เรียบเรียงข่าว , ทดสอบการเป็นผู้ประกาศ , สอนการนำเสนอข่าว , สอนการสื่อข่าว เพื่อสร้าง บุคลากรใหม่ และเมื่อทำการสอนงานเสร็จแล้ว จะให้ผู้ประกาศหน้าใหม่เริ่มอ่านข่าวต้นชั่วโมง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ก่อนที่จะอ่านข่าวภาคบังคับ ต่อไป 
 
-วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 ทดสอบการอ่านข่าวออกอากาศเสมือนจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. เวลา 12.00-13.00 น. และ เวลา 18.00-20.00น. เพื่อให้ผู้ประกาศได้ศึกษาวิธีการนำเสนอข่าว ในรูปแบบเชิงพูดคุย ข่าว เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนด ผู้อ่านข่าว ในทุกภาค ที่เน้นบุคลิกของผู้อ่านข่าวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการนำเสนอ ข่าวช่วงเช้า Around Thailand (06.00-08.00 น.)  มอบหมายให้ นายอภิชาติ   อบอาย กับ นางสาวเฉลียว พูลสวัสดิ์ ข่าว Around Thailand (08.00-09.00 น.) ข่าวช่วงที่ 2 มอบหมายให้ นายเฉลียว แก้วรักษา กับ นางมัทณียา มากสมบูรณ์  ข่าวภาคเที่ยง Update News (12.00-13.00 น.) มอบหมายให้   นางกัลยา เขียวเปลื้อง กับ นายวุฒินันท์ จันทร์มา   ข่าวภาคค่ำ Top News (18.00-20.00 น.) นางสาวสุภาวฎี เนียมทอง นางสาวสมรรัตน์   รุ่งมณี และ นายพิษณุสรณ์ ยางสูง  เป็นผู้อ่านข่าว ทั้งนี้เพื่อกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และให้ตรงกับบุคลิกของผู้ประกาศและช่วงเวลาข่าว 
 
-วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ประจำเดือนตุลาคม 2553   โดยเป็นคำสั่งให้มีการบูรณาการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติ ในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ส่วนเทคนิค และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมปฏิบัติงาน
 
การเตรียมการด้านรายการ
-ฝ่ายข่าวและรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ด้านรายการจาก หน่วยงานราชการ คือ  กรมอนามัย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงวัฒนธรรม กรมทางหลวง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
 
-เตรียมการด้านรายการ ที่ผลิตเอง คือ รายการรอบภูมิภาค และรายการตามโครงการ ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ เพื่อสนับสนุนช่วงเวลาที่ยังว่างอยู่
 
-ประสานงานขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์  จำนวน 9 หน่วยงาน คือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-7, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพ สถานีวิทยุโทรทัศน์ในภูมิภาคทุกแห่ง, สำนักงานประชาสัมพันธ์ ทุกจังหวัด 
 
-สทท.กาญจนบุรี  เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ใช้ชื่อช่อง PRDTV NEWS โดยออกอากาศ 24 ชั่วโมง 
 
-ผลิตข่าว 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 06.00-09.00 น., 12.00-13.00 น., 18.00-20.00 น. เป็นเวลาข่าวทั้งหมด 6 ชั่วโมง และเริ่มออกอากาศซ้ำ (RERUN ) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึง 06.00 น.
 
-ได้รับความร่วมมือจาก สทท.ยะลา ,สทท.ขอนแก่น , สทท.พิษณุโลก, ทำข่าวย้อนกลับ ส่วน สทท.อื่น ๆ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
             
-สทท.กาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือด้านรายการข่าวสถานีละ 1 ชั่วโมง ต่อวัน คือ รายการบอกกล่าวเล่าแจ้ง จากสทท.อุบลราชธานี รายการมองเมืองเหนือ จาก สทท.เชียงใหม่ รายการเช้านี้มีอะไร จาก สทท.พิษณุโลก รายการแหล๋งข่าวเช้านี้ จาก สทท.สุราษฏร์ธานี รายการพิราบคาบข่าว จาก สทท.สงขลา
 
-สทท.กาญจนบุรี รับรายการข่าวท้องถิ่น วันละ 30 นาที จาก สทท.สงขลา สทท.          สุราษฎร์ธานี สทท.อุบลราชธานี สทท.เชียงใหม่ สทท.พิษณุโลก สทท.จันทบุรี เพื่อนำมาออกอากาศซ้ำในวันเสาร์อาทิตย์
 
-สทท.กาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือ จาก ส.ปชส.ทั่วประเทศ และสทท.ส่งข่าวเข้าถังข่าวกลาง เป็นประจำทุกวัน ซึ่งสทท.กาญจนบุรี ได้นำข่าวมาเผยแพร่ ทาง PRDTV NEWS
 
-วันพุธที่ 15 กันยายน 2553   นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์   ผ.สทท.กจ.     ได้เข้าพบ             ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือ    ด้านการผลิตข่าว และรายการ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้นำเสนอ เพื่อผลิตให้กับ โทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ฯ มีการผลิตนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 
 
การเตรียมการด้านเทคนิค
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ได้มีการติดตั้งเครื่องมือด้านเทคนิค 2 ชนิดคือ 
 
1.Opsigate  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านรายการและข่าว เพื่อใช้เตรียมการออกอากาศ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการนำรายการมาใช้ โดยผู้ที่มี Username และ Password สามารถเข้ามาดู และสามารถดึงภาพรายการหรือ (Down Load) ใส่ภาพรายการ (Up Load)   ลงไปเก็บ ใน Opsigate ได้
 
2.Master Play เป็น Program ที่ใช้ในการออกอากาศ คุณสมบัติคือ เมื่อต้องการนำรายการใดมาออกอากาศ ก็สามารถนำรายการนั้นมาเรียงใส่ไว้ในโปรแกรม นี้ ตามลำดับ ก่อนหลัง เมื่อถึงเวลา เครื่องมือชิ้นนี้ก็จะดึงรายการมาเล่นเองโดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นการทุ่นแรงเจ้าหน้าที่ที่จะเปิดรายการเอง และเครื่องมือชนิดนี้ สามารถเล่นเอง( Rerun )ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
การออกอากาศวันแรก 1 ตุลาคม 2553
-เริ่มไม่รับสัญญาณจาก สทท.กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดย สทท.กาญจนบุรี ได้ปล่อยสัญญาณภาพ เป็นโลโก้ ที่เป็น Brand ใหม่ของสถานี คือ PRDTV NEWS ไปจนถึงเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 จึงเริ่มต้นออกอากาศ รายการแรกคือ รายการ Up date News ซึ่งเป็นรายการข่าว โดยมีผู้ประกาศข่าวคือ นายวุฒินันท์ จันทร์มา กับ นางกัลยา เขียวเปลื้อง
 
ปัญหาอุปสรรค
-สทท.กาญจนบุรี ยังมีความต้องการรายการมาออกอากาศ อีกประมาณวันละ 5 ชั่วโมงต่อวัน
             
-ปริมาณข่าวที่ส่งถังข่าวกลางวันปกติเฉลี่ยวันละ200 ข่าว เฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เฉลี่ยวันละ40 ข่าว ซึ่งอยู่ในปริมาณน้อยกว่าความต้องการ
 
-ข่าวที่ต้องการออกอากาศ วันละ 95 ข่าว โดยแบ่งเป็นข่าวเช้า เวลา 06.00-09.00 น. จำนวน 45 ข่าว ข่าวเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.จำนวน 20 ข่าว ข่าวเย็น เวลา 18.00 -20.00 น. จำนวน 30 ข่าว
 
-สทท.กาญจนบุรี ยังไม่มีค่าตอบแทนล่วงเวลาให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 
-ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคนิค ที่ต้องเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง
 
แนวทางแก้ไข
-ควรเปิดให้เช่าเวลา หรือร่วมผลิต ด้านรายการ เพื่อให้สถานีมีรายการที่หลากหลาย และพอเพียงต่อการออกอากาศ 
 
-การเปิดให้เช่าเวลา หรือร่วมผลิต จะทำให้สถานีมีรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าตอบแทน ค่าซ่อมบำรุงเครื่อง การดำเนินการ ต้องอยู่ในกรอบระเบียบปฏิบัติ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 
 
 
88888888888888888888
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com