www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 60 คน
 สถิติเมื่อวาน 79 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2080 คน
13904 คน
1706348 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

 

อุปสรรคการดำเนินงาน ของ องค์การเหมืองแร่ในทะเล (อ.ม.ท.)
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
ที่มา:รายงานของ อ.ม.ท.ปี 2528
 
การบุกรุกของเรือแพดูดดำแร่ในเขตพื้นที่สงวนของ อ.ม.ท.
นับแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป รัฐบาลได้มอบหมายให้องค์การเหมืองแร่ในทะเลจัดพื้นที่ให้แก่เรือแพดูดดำแร่เข้าทำการ เพื่อมิให้เรือแพดูดดำแร่เหล่านั้นกระจัดกระจายไปทำการบุกรุกในเขตประทานบัตรของผู้อื่น โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การเหมืองแร่ในทะเล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา แต่เนื่องจากท้องทะเลมีความกว้างใหญ่ไพศาล การระบุอาณาเขตของประทานบัตรจึงไม่อาจทำได้แน่นอน และท้องทะเลหลวงนั้นโดยทั่วไปถือเป็นส่วนรวม ดังนั้นจึงทำให้ยากแก่การควบคุมดูแลเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในเขตพื้นที่สงวนของ อ.ม.ท. ซึ่ง อ.ม.ท.ได้นำเรือขุดบ่อดานเข้าทำการ ได้ถูกรบกวนจากเรือแพดูดแร่เสมอมาจนทำให้ผลผลิตแร่ของ อ.ม.ท.ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในเรื่องนี้ อ.ม.ท. ได้รายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับทราบปัญหาของ อ.ม.ท. รัฐบาลได้แก้ไขโดยตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำแร่ออกนอกประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามได้ผลบ้างพอสมควร แต่ยังไม่หมดสิ้น ยังมีเรือดูดดำแร่เข้ามาบุกรุกบ้างในบางโอกาส
         
ราคาดีบุกตกต่ำ และมาตรฐานควบคุมปริมาณการส่งออกแร่ดีบุก
เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันแร่ดีบุกล้นตลาดเป็นเวลาต่อเนื่องกันจนเกินความต้องการของตลาดระหว่างประเทศ เป็นเหตุให้ราคาสินแร่ตกต่ำอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้คณะมนตรีดีบุกต้องใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ในการกำหนดโควต้าดีบุกตลอดช่วงปีที่ผ่านมา (ปี 2527) ทั้งนี้โดยมุ่งจะรักษาเสถียรภาพของระดับราคาไว้ ในกรณีที่รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้มาตรการจัดสรรโควตา โดยกำหนดให้ผู้ผลิตสามารถขายแร่ดีบุกได้ในปริมาณที่ไม่เกินโควต้าที่ตนได้รับจากสภาวการณ์ดังกล่าวทำให้ อ.ม.ท. ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถขายแร่ได้ตามจำนวนที่ผลิต มีผลทำให้การขยายงานของ อ.ม.ท. จะต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว
 
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน อ.ม.ท.
ด้วยมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกแร่ดีบุกนับแต่ปี 2525 เป็นต้นมา องค์การเหมืองแร่ในทะเล จำต้องเน้นหนักในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตในทุก ๆ ทาง พร้อมทั้งพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ อ.ม.ท.จะได้มีผลกำไรพอสมควรจากการดำเนินงานในขณะที่ธุรกิจเหมืองแร่โดยทั่วไปประสบกับการขาดทุน และจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ อ.ม.ท.ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหม่โดยให้สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาขาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและลดต้นทุนการผลิต 
 
* * * * * * * * * * * * *

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com