www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 136 คน
 สถิติเมื่อวาน 730 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3770 คน
25276 คน
1717720 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

    

คำต่อคำ...อาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ต่อสถานการณ์กรือเซะ
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
29 เมษายน 2547


ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่มี ผู้สร้างสถานการณ์ยึดมัสยิดกรือเซะ (28เมษายน 2547)และมีการก่อการโจมตีฐานที่มั่นทางทหารในหลายพื้นที่อาทิ  ที่อำเภอบันนังสตา กิ่งอำเกรงปีนัง จ.ยะลา อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สุดที่จะคาดการณ์ จนกระทั่ง อาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ต่อสถานการณ์ปะทะกันระหว่างทหารกับกลุ่มวัยรุ่นป่วนใต้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547

888888888888

บทสัมภาษณ์ คำต่อคำของ อาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

พิธีกร : จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ที่มีกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร


จุฬาราชมนตรี : ผมรู้สึกวิตกกังวล เพราะความสงบของบ้านเมืองนั้น เป็นที่ปรารถนาของคนไทยทุกคน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่สบายใจ เพราะมีกลุ่มบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น คนเหล่านี้ได้จู่โจมพร้อมกันถึง 12 แห่ง แล้วเข้าโจมตีสถานที่ราชการ แต่เป็นเดชะบุญที่ราชการไหวทัน จึงสามารถป้องกันได้ แต่สิ่งที่ผมหนักใจอย่างยิ่งก็คือว่าผู้ก่อการร้ายนี้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่มัสยิดกรือเซะ ความเป็นจริงนั้นมัสยิดเป็นบุญสถานทุกศาสนา ไม่ว่า วัด หรือโบสถ์หรือมัสยิด ควรจะเป็นที่ที่บุคคลเข้าไปทำตนให้อยู่ในศีลธรรม ในความเป็นคนที่มีธรรมะ คนร้ายกลับใช้สถานที่นั้นไปใช้เป็นที่ป้องกันตนเอง จึงเป็นเหตุให้ทางราชการต้องคิดหนัก

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการไม่ได้บุ่มบ่าม เพราะได้รอเวลาหลายนาที ตลอดจนยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป หรือพูดเข้าไป แต่แทนที่จะได้รับผลตอบแทนจากผู้ก่อการ กลับยิงปืนตอบมา แต่ครั้นเมื่อเวลานานมากแล้ว ซึ่งผมเข้าใจว่าหน้าที่ทุกฝ่ายนั้นใช้ความอดกลั้น ความอดทน ไม่ได้บุ่มบ่ามหรือรุนแรง ซึ่งอาจจะเข้าใจผิดจริง ๆ ราชการได้ให้โอกาสและให้ออกมามอบตัวหรืออะไรเป็นเวลานาน เมื่อเป็นเวลานานและมันใกล้จะค่ำ ก็ต้องตัดสินใจที่จะต้องเข้าไปทำการกวาดล้างให้หมดสิ้น เมื่อยิงแก๊สน้ำตาอะไรเข้าไป เข้าใกล้ผู้ร้ายกลับยิงโต้ตอบออกมา เป็นเหตุให้ราชการก็ต้องต่อสู้ เพราะว่าทุกคนต้องรักษากฎหมายและระเบียบวินัย ทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ความอดกลั้นน่าสรรเสริญแล้ว แต่เมื่อเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดก็ต้องทำตามหน้าที่ แม้นจะสูญเสียก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำ ทุกคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วได้ใช้ความอดกลั้นพอสมควร ผมจึงขอให้ชมเชยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ความชมเชยแก่คนรอบ ๆ มัสยิดกรือเซะ เพราะไม่ได้เห็นชอบตามที่ผู้ก่อการร้าย

          จะเห็นได้ว่าไม่มีใครต่อต้านหรือออกเสียงช่วยผู้ก่อการร้าย จึงเป็นการสบายใจอย่างหนึ่งว่า คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกผิดชอบถูกต้อง และอะไรควรไม่ควร ผมจึงขอบใจทุกคนที่ตั้งตนในความสงบ ประชาชนและไม่ได้ขัดขวางอันใดนั้น เขาได้เห็นชอบแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายถูกต้องพอสมควร

พิธีกร : การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการที่จะยุติสถานการณ์ใช้เวลาถึง 10 ชั่วโมง ท่านมองว่าสมเหตุสมผลและผลของการปฏิบัติการท่านมองอย่างไรบ้าง

จุฬาราชมนตรี : ผมมองว่าราชการได้ใช้ความขันติธรรม อะลุ้มอล่วยที่จะรักษาเลือดเนื้อชีวิตไม่ให้ถึงแก่เลือดตกยางออก ท้ายที่สุดจึงใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้ารอค่ำคืนผู้ร้ายอาจจะแอบความค่ำคืนนั้นเล็ดลอดหนีไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องลงมือจัดให้มันเรียบร้อยก่อนที่ตะวันจะตก ก็เข้าใจว่าได้ใช้ความอดทนอดกลั้นพอสมควรที่จะรักษาความสงบความเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้ตามสมควร

พิธีกร : ในฐานะที่ท่านเป็นประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทยคงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จังหวัดชายแดนใต้นั้น ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ต่อการดำเนินวิถีชีวิตเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้นำศาสนาอิสลามจะมีส่วนช่วยในการนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคมในดินแดนของภาคใต้ได้อย่างไรบ้าง

จุฬาราชมนตรี : คือปกติแล้วความเป็นมาตามระบอบการปกครองของเราที่เรามีกฎหมายว่าด้วยอิสลามกำหนดว่า ประชาชนเป็นผู้เลือกอิหม่ามประจำมัสยิด อิหม่ามเป็นผู้เลือกกรรมการประจำจังหวัด กรรมการประจำจังหวัดเลือกประธาน เพราะฉะนั้นประธานเลือกกันมาหลายชั้น การเลือกหลายชั้นนั้นเป็นการกลั่นกรองที่ดีแล้ว เพราะฉะนั้นประธานกรรมการ 5 จังหวัด พบกับผมเสมอ และผมก็ได้นำเขาไปพบท่านนายก ฯ หลายครั้งในการที่จะช่วยกันรักษาความร่วมเย็นทางภาคใต้ และผมเชื่อว่าประธานกรรมการนั้นก็เป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลมีความรู้จึงมีส่วนสำคัญในอันที่จะช่วยบ้านเมืองให้มีความสงบ แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ว่ามานั้นมันไม่ใช่วัยรุ่นของมุสลิมเท่านั้นมันของศาสนาพุทธด้วย  จึงไม่ใช่ความแตกแยกเพื่อศาสนาไม่ใช่ ไม่ใช่ถือว่าการแตกแยกเพื่อศาสนา แล้วเอาศาสนามาหรือทุนมาจากต่างประเทศเป็นไปไม่ได้ มันเกิดจากวัยรุ่นนี่ คงมีหัวหน้าที่ไปชักชวน หรือว่าให้กินอะไรจนมัวเมาแล้วมันก็จึงเป็นเหตุเป็นอย่างนี้ เหมือนยกตัวอย่างว่าวันสงกรานต์ห้ามไม่ให้ทานเหล้า แต่ทว่าเพื่อไม่ให้ตายแต่คนกินเหล้ามันก็ตายอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าคนที่ไปดื่มยาอะไร หรือพวกเนี้ย มันเป็นส่วนอย่างหนึ่งที่ให้เขากล้าบ้าบิ่น ไม่กลัวลูกปืน มันก็ตายสิครับ

พิธีกร :   บทบาทในการที่จะช่วยเหลือนำความสงบสุขมาสู่ดินแดนภาคใต้ ณ วันนี้มีอะไรที่อยากจะสานต่อหรือทำเพิ่มเติม

จุฬาราชมนตรี :   ผมอยากจะวิงวอนร้องขอคนไทยทั้งชาติที่เราเกิดมาเป็นไทยนี้ เรามีบุญ เพราะเรามีกษัตริย์ซึ่งตามมาตรา 9 กำหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก คือในหลวงของเราอุปถัมภ์ทุกศาสนา ให้มีจุฬาราชมนตรี มีกรรมการกลาง มีอะไร ทรงอุปถัมภ์มีวิทยาลัย และทรงทำทุกอย่างเช่นเป็นต้นว่า ภาคเหนือก็ไปให้ประชาชนที่เคยปลูกฝิ่น ไปปลูกผลไม้เมืองหนาว และสมเด็จย่าก็เข้าไปอยู่ทางภาคเหนือก็เพื่อที่จะให้คนกะเหรี่ยงมีความภักดีต่อชาติบ้านเมือง และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ก็สร้างศิลปาชีพขึ้น และโดยเฉพาะที่ภาคใต้นี้ทรงให้ความสำคัญแก่ภาคใต้อย่างยิ่งเลย เช่น แก้ไขพรุโต๊ะแดงให้ดีขึ้น และทำเขื่อนปากพนัง เพื่อให้คนใต้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วพระองค์ท่านไปอยู่ที่บนเขานั้นก็ทรงสร้างมัสยิดให้ทดแทน และเพื่อเป็นเกียรติแก่คนใต้นั้น ทรงขนานนามพระพี่นาง ฯ ว่าสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการให้เกียรติแก่คนภาคใต้อย่างยิ่ง เหมือนอังกฤษที่ให้เกียรติแก่ดยุคออฟยอร์ก เพราะฉะนั้นเราทันสมัย เราจะทำอะไรก็ต้องถวายความยำเกรงพระองค์ท่าน ผมเชื่อว่าผู้นำฝ่ายศาสนาก็เข้าใจ

พิธีกร :   ท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหม

จุฬาราชมนตรี : ผมคิดว่าเราทุกคนนี้ต้องรักและสามัคคี เราแลเห็นความไม่สามัคคีในบ้านเมืองต่าง ๆ รอบบ้านเรา เช่นประเทศบางประเทศทะเลาะกัน แล้วเผาสถานทูตเราบ้าง ทำลาย แล้วไม้รู้จะโทษใครไปโทษ สุวนันท์ คงยิ่ง ซึ่งไม่ควรจะมีอย่างนั้น แล้วทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหารต้องสามัคคีกันเพื่อให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รัก  เป็นศูนย์รวมคนไทยทำอะไรก็ถวายความเคารพพระองค์ท่าน และให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข ในศาสนาอิสลามนั้น ความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดจาก 3 ประการ
         
แต่ละคนต้องไม่เป็นภัยต่อชีวิตของคนอื่นเพราะใครตายคนอื่นย่อมมีลูกกำพร้า มีพ่อแม่สูญเสียมากเพราะฉะนั้นอิสลามจึงกล่าวว่าใครฆ่ากัน จึงเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างร้ายแรง เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่ให้เสียหายและต้องรักษาชื่อเสียง และรักษาส่วนกลาง คือทรัพย์สมบัติของทางราชการซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนที่มาสร้างไม่ว่าสถานีตำรวจ หรือเป็นเงินของพวกเรา ร่วมกันทำเราก็ไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของเราเอง 
88888888888888888

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com