www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 140 คน
 สถิติเมื่อวาน 79 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2160 คน
13984 คน
1706428 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

ประวัติย่อ
นายสะอาด ตัณศุภผล
นายสะอาด ตัณศุภผล เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2473 ที่บ้านอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุตรนายสินธุ์ นางนัย ตัณศุภผล มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 14 คน
 
นายสะอาด ตัณศุภผล ได้สมรสกับทันตแพทย์หญิงฉวี ตัณศุภผล บุตรีของพระชาญบรรณกิจ (ถวิล ฉายะจินดา) และนางชาญบรรกิจ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2499 มีบุตรี 1 คน ชื่อ ด.ญ.แก้วตา ตัณศุภผล อายุ 4 ปี
 
ประวัติการศึกษา
นายสะอาด ตัณศุภผล
          เมื่อเยาว์วัยได้เริ่มศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนประชาบาลวัดไพชยนต์พลเสพย์ และโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยวิทย์ อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ และมาเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดพระนคร จนจบชั้นมัธยมศึกษา เมื่อ พ.ศ.2489
 
พ.ศ.2491 สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนไพศาลศิลป์
 
พ.ศ.2492 เข้าศึกษาเตรียมแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี
 
พ.ศ.2497 สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
พ.ศ.2502 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์จาก The Institute of  public Relation , London  และประกาศนียบัตร Policy and Media Production จาก Central Office of Information , London
 
พ.ศ.2503 ทางราชการส่งเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรสงครามจิตวิทยา (รุ่นที่ 5) โรงเรียนสงครามจิตวิทยา กระทรวงกลาโหม
 
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com