www.narongthai.com  

www.narongthai.com เป็นเว็บไซต์เชิงวิชาการ ที่สามารถนำอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010475651732
สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 278 คน
 สถิติเมื่อวาน 693 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1908 คน
66795 คน
1690672 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

กิจกรรมทางด้านการเมือง
นายสะอาด ตัณศุภผล
ก่อนที่จะมีการก่อตั้งพรรคการเมืองในปี พ.ศ.2511 นายสะอาด ตัณศุภผล ได้มีบทบาทร่วมอยู่ในการวางโครงการและรูปการดำเนินงานของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งตลอดมา จนกระทั่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายเป็น พรรคสหประชาไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2511 เพื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วราชอาณาจักรในปี พ.ศ.2512 ก็ได้มีส่วนร่วมดำเนินงานในศูนย์รณรงค์หาเสียงเขตจังหวัดพระนคร-ธนบุรี และจังหวัดต่าง ๆ ตามที่รับมอบหมายอีกหลายจังหวัด นายสะอาด ตัณศุภผล ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในพรรคสหประชาไทย อันเป็นพรรครัฐบาลอยู่จนถึง เมื่อมีการปฏิวัติวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ดังนี้ คือ
 
1.)เป็นสมาชิกสมัชชาใหญ่พรรคสหประชาไทย ตามคำสั่งพรรค ที่ 7 /2511 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2511
 
2..)เป็นกรรมการสำนักเลขาธิการพรรคสหประชาไทย ตามคำสั่งพรรค ที่ 6-2512 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2512
 
3.)เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการพรรคสหประชาไทย ตามคำสั่งสำนักเลขาธิการพรรค ที่ 5/2512 ลงวันที่ 1พฤษภาคม 2512
 
4.)เป็นกรรมการพรรคการศึกษาและวัฒนธรรม ตามคำสั่งพรรคที่ 12/2512 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2512
 
          สำหรับงานทางด้านการเมืองนี้ นอกจากราชการประจำปกติแล้ว กล่าวได้ว่า ตั้งแต่เริ่มแรก นายสะอาด ตัณศุภผล ได้เสียสละทุ่มเทกำลังใจ กำลังความคิด และความสามารถทั้งหมดเพื่องานทางการเมืองอย่างเดียวจนหมดสิ้น โดยที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากได้ทำงานตามอุดมคติและความใฝ่ฝันของตน
 
          ทางด้านสังคมนั้น แม้นว่าจะมีภารกิจทั้งทางราชการและการสอนอยู่เต็มที่ นายสะอาด ตัณศุภผล ก็ยังพยายามปลีกเวลาช่วยเหลืองานทางด้านสังคม ร่วมมือกับบุคคลอื่นดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ หลายอย่างตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาจนถึงวาระสุดท้าย เช่น ในระยะหลังนี้ เป็นกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ เป็นกรรมการสมาคม การศึกษา ฯลฯ
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับที่ได้รับพระราชทาน
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย                           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2504
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก                            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2506
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย                             เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2509
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย                              เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2511
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2                     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2514
 
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย

ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 : Webmaster by Narong Cheunniran : อีเมล์ :narongthai53@gmail.com